Course Schedule

JADWAL KULIAH PS PEND BAHASA  INGGRIS S1 REGULER/Mandiri/

SEMESTER GENAP TA 2012/2013

 

 

No

Hari

Waktu

KOPEL

Mata Kuiiah

SKS

Sem

Status

Ruang

Dosen

       

S E N I N

         
1 Senin 0730-0910 KBG 612123 Pre Intermediate Listening 2(1-1) 2 Wajib B2: Lab Sukirlan
2 Senin 0730-0910 KBG 222 Advanced Structure 2 (1-1) 4 Wajib A: F2 Bambang
3 Senin 0730-0910 KBG 226 Intermediate Writing 2 (1-1) 4 Wajib B1:C4 Raja
4 Senin 0730-1000 UNI 12106 Bahasa Indonesia 3 (2-0) 2 Wajib A: E5 Imam Rejana
5 Senin 0910-1050 KBG 612121 Vocabulary 2(2-0) 2 Wajib B: E3 Huzairin
6 Senin 0910-1050 KBG 328 Translation 4/2 (1-1) 6 Wajib A: C4 Budi
7 Senin 0910-1050 KBG 220 Semantics 2 (2-0) 4 Wajib A: F2 Basturi
8 Senin 1050-1230 KBG 321 S L A 2 (2-2) 6 Wajib B: E3 Hery Y
9 Senin 1050-1230 KBG 324 Micro Teaching 2 (1-1) 6 Wajib A1: F2 Sukirlan
10 Senin 1050-1230 KBG 612127 Intro  to Linguistics 2 (2-0) 2 Wajib B: C4 Hartati
11 Senin 1300-1530              
12 Senin 1300-1530 MPK 107

 

Pendidikan Kewarganegaraan 3(3-0) 2 Wajib A/B Aula A Bujang Rahman/ Tantowi
13 Senin 1300-1440 KBG 222 Advanced Structure 2(2-0 4 Wajib B: F2 Bambang
14 Senin 1300-1440 KBG 322 Poetry 2(2-0) 6 Wajib B: C4 Rosita
15 Senin 1440-1620 KBG 327 Literature in LT 2 (1-1) 6 Wajib A: C4 Budi
16 Senin 1440-1620 KBG 612123 Pre Intermediate Listening

 

2(1-1) 2 Wajib A2: Lab SUKIRLAN
       

S E L A S A

         
17 Selasa 0700-0840 KIP612104 Pengenalan Pesert Didik 2 (2-0) 2 Wajib A:  F2 Sultan Djasmi
18 Selasa 0730-0910 KBG 612126 Basic Writing 2 (2-0) 2 Wajib B2: E3 Raja
19 Selasa 0730-0910 KBG 325 TESP 4/2 (2-2) 6 Wajib A; C4 Hery
20 Selasa 0900-1040 KIP612104 Pengenalan Pesert Didik 2 (2-0) 2 Wajib B: E3 Sultan Djasmi
21 Selasa 0910-1050 KBG 612123 Pre Intermediate Listening 2(1-1) 2 Wajib A1: Lab Ramlan
22 Selasa 0910-1050 KBG 221 Sociolinguistics 2(2-0) 4 Wajib A: C4 Hartati
23 Selasa 0910-1050 KBG 322 Poetry 2(2-0) 6 Wajib A: F2 Rosita
24 Selasa 1050-1230 KBG 612121 Vocabulary 2(2-0) 2 Wajib A: E3 Huzairin
25 Selasa 1050-1230 KBG 612123 Pre Intermediate Listening 2(1-1) 2 Wajib B1: Lab Ramlan
26 Selasa 1050-1230 KBG 225 Advanced Reading 2 (2-0) 4 Wajib A: F2 Suparman
27 Selasa 1050-1230 KBG 612127 Intro  to Linguistics 2 (2-0) 2 Wajib A: E5 Hartati
28 Selasa 1050-1230 KBG 323 Drama 2(2-0) 6 Wajib B: C4 Rosita
29 Selasa 1300-144- KBG 612123 Pre Intermediate Listening 2(1-1) 2 Wajib A2: Lab SUKIRLAN
30 Selasa 1300-1440 KBG 612126 Basic Writing 2 (2-0) 2 Wajib A1: C4 Cucu
31 Selasa 1330-1510 KBG 225 Advanced Reading 2 (2-0) 4 Wajib B; F2 Suparman
32 Selasa 1330-1510 KBG 226 Intermediate Writing 2 (1-1) 4 Wajib A2:E3 Basturi
       

R A B U

         
33 Rabu 0730-0910           E5  
33 Rabu 0730-0910 KBG 612122 Pre Intermediate structure 2 (2-0) 2 Wajib B: E3 Sudirman
34 Rabu 0730-0910 KBG 223 Advanced Listening 2 (1-1) 4 Wajib A1: Lab Sukirlan
35 Rabu 0730-0910 KBG 223 Advanced Listening 2 (1-1) 4 Wajib A2:Lab Dedy
36 Rabu 0730-0910 KBG 326 Research Method in LT 4/2 (3-1) 6 Wajib A: C4 Raja
37 Rabu 0730-0910 KBG 326 Research Method in LT 4/2 (3-1) 6 Wajib B: F2 Bambang
38 Rabu 0910-1050 KBG 324 Micro Teaching 2 (1-1) 6 Wajib A2: E3 Huzairin
39 Rabu 0910-1050 KBG 223 Advanced Listening 2 (1-1) 4 Wajib B2: BBU Dedy
40 Rabu 0910-1050 KBG 223 Advanced Listening 2 (1-1) 4 Wajib B1: Lab Sukirlan
41 Rabu 0910-1050 KBG 224 Advanced Speaking 2 (1-1) 4 Wajib A:F2 Hery
42 Rabu 0910-1050 KBG 326 Research Method in LT 4/2 (3-1) 6 Wajib B: C4 Raja
43 Rabu 0910-1050 UNI 12106 Bahasa Indonesia 3 (2-0) 2 Wajib B: E3 Imam Rejana
44 Rabu 1050-1230 KBG 612122 Pre Intermediate  structure 2 (2-0) 2 Wajib A: C4 Sudirman
45 Rabu 1050-1230 KBG 324 Micro Teaching 2 (1-1) 6 Wajib B2: E3 Huzairin
46 Rabu 1050-1230 KBI 326 Research Method in LT 4/2 (3-1) 6 Wajib A: F2 Bambang
47 Rabu 1050-1230 KBG 227 Syntax 2(2-0) 4 Wajib B:E5 Budi
48 Rabu 1330-1510 KBG 321 S L A 2 (2-2) 6 Wajib A: E5 Hery
49 Rabu 1330-1510 KBI 323 Sociolinguistics 2(2-0) 4 Wajib B: C4 Hartati
50 Rabu 1330-1510 KBG 612124 Pre-intermediate Speaking 2 (1-1) 2 Wajib A2: F2 Deddy
51 Rabu 1330-1510 KBG 328 Translation 4/2 (1-1) 6 Wajib B: E3 Budi
       

K A M I S

         
52 Kamis 0730-0910 KBG 612124 Pre-intermediate Speaking 2 (1-1) 2 Wajib A1: F2 Huzairin
53 Kamis 0730-0910 KBG 224 Advanced Speaking 2 (1-1) 4 Wajib B: C4 Hery
54 Kamis 0730-0910 KBG 227 Syntax 2(2-0) 4 Wajib A: E3 Hartati
55 Kamis 0730-0910 KBG 612126 Basic Writing 2 (2-0) 2 Wajib A2: E5 Raja
56 Kamis 0910-1050 KBG 220 Semantics 2 (2-0) 4 Wajib B:E3 Basturi
57 Kamis 0910-1050 KBG 612124 Pre-intermediate Speaking 2 (1-1) 2 Wajib B2: E5 Deddy
58 Kamis 0910-1050 KBG 324 Micro Teaching 2 (1-1) 6 Wajib B1: F2 Sukirlan
59 Kamis 0910-1050 KBG 323 Drama 2(2-0) 6 Wajib A: C4 Rosita
60 Kamis 1050-1230 KBG 612126 Basic Writing 2 (2-0) 2 Wajib B1: C4 Cucu
61 Kamis 1050-1230 KBG 228 Psycholinguistics 2(2-0) 4 Wajib A: F2 Suparman
62 Kamis 1050-1230 KBG 328 Translation 4/2 (1-1) 6 Wajib A: E5 Hartati
63 Kamis 1050-1230 KBG 226 Intermediate Writing 2 (1-1) 4 Wajib B2: E3 Basturi
64 Kamis 1300-1440 KBG 325 TESP 4/2 (2-2) 6 Wajib A: E5 Hery Y
65 Kamis 1300-1440 KBG 612125 Pre-interm Reading 2 (2-0) 2 Wajib A: F2 Burhanudin
66 Kamis 1300-1440 KBG 228 Psycholinguistics 2(2-0) 4 Wajib B: C4 Suparman
67 Kamis 1300-1440 KBG 328 Translation 4/2 (1-1) 6 Wajib B: E3 Hartati
68 Kamis 1440-1620 KBG 612125 Pre-interm Reading 2 (2-0) 2 Wajib B: E3 Burhandudin
69 Kamis 1440-1620 KBG 327 Literature in LT 2 (1-1) 6 Pilihan B: E5 Budi
       

J U M A T

         
70 Jumat 0730-0910 KBG 226 Intermediate Writing 2 (1-1) 4 Wajib A1: E3 Raja
71 Jumat 0730-0840 KBG 612124 Pre-intermediate Speaking 2 (1-1 2 Wajib B1: C4 Huzairin
                   

                                                                                                                                                                      Ketua Prodi Pnd Bhs Inggris

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

 

 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.                                                                                                                  Prof. Dr. Cucu Sutarsyah, M.A

NIP  19590722 1986 03 1003                                                                                                                                    NIP 19570406 1986 03 1002